02-287-9600 ต่อ 9633

Welcome To UTK Faculty of Engineering

Contact Info

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 • Contact Number

  02-2879600 ต่อ 7094

 • Contact Mail
  Kanidtha.td@gmail.com
 • University Timing

  จันทร์ - เสาร์