ข่าว

Welcome To UTK Faculty of Engineering
  • ข่าว

    วันที่อัพเดท 06 มีนาคม 2563 | คุณผู้ดูแลระบบ |

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

Fellow Us
02-2879600ต่อ 7094
จันทร์ - ศุกร์
Kanidtha.td@gmail.com
Online information
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120